Bursa
dla studentów wszystkich uczelni i kierunków

Bursa jest prowadzona przez Zgromadzenie Zmartwychwstańców, które w swojej historii zawsze zajmowało się pracą z młodzieżą.
Obecną bursę akademicką w Krakowie zmartwychwstańcy prowadzą od 10 lat. Mieści się ona w ścisłym centrum Krakowa.

Bursa przeznaczona jest dla młodzieży męskiej. Otwarta jest ona dla studentów wszystkich uczelni i kierunków.

powrót...