Rys historyczny dotyczący Bursy
Bursa Akademicka im. Ks. Pawła Smolikowskiego CR w Krakowie

Budynek, w którym mieści się Bursa Akademicka, od samego początku w założeniach Zgromadzenia Zmartwychwstańców miał służyć młodemu pokoleniu. W jego murach, mieścił się nowicjat przygotowujący młodzież do życia zakonnego. Zakład wychowawczy dla młodzieży gimnazjalnej. Wyższe Seminarium Duchowne dla młodzieży przygotowującej się do kapłaństwa. Niższe Seminarium Duchowne dla młodzieży rozeznawającej swoje życiowe powołanie.

Rys historyczny dotyczący Bursy

W czasach komunizmu, działalność Zgromadzenia w tym budynku była praktycznie ograniczona, jednak i w tym trudnym dla Zgromadzenia czasie, komuniści prowadzili w tym budynku ośrodek dydaktyczno-wychowawczy dla pielęgniarek i położnych. Na przełomie XX i XXI wieku, budynek zaczął ponownie służyć młodzieży, tym razem akademickiej.

Patron Bursy oraz nasza misja

Patronem bursy jest zmartwychwstaniec Paweł Smolikowski. Był charyzmatycznym wychowawcą młodego pokolenia w naszym Zgromadzeniu. Ostatnie lata swojego życia spędził w sąsiadującym z bursą domu zakonnym zmartwychwstańców przy ul. Łobzowskiej. W tamtejszym kościele spoczywają jego doczesne szczątki. Jest kandydatem na ołtarze.

Zmartwychwstańcy swoją pracę wychowawczą opierają zasadniczo na trzech filarach. Ludzkim, intelektualnym i duchowym. Mieszkanie w bursie ma wspomóc: w spotkaniu z kulturą bycia, spotkaniu z mądrością i wiedzą oraz spotkaniu z ewangeliczną postawą życia.

 

powrót...