Studenci
kto mieszka w naszej Bursie

Obecnie w bursie mieszka 72 studentów w pokojach, jedno, dwu i trzyosobowych.

Studiują na różnych uczelniach Krakowa, w tym między innymi na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo Hutniczej, Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie Rolniczym, Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie Jana Pawła II , itd.

Studenci pochodzą z różnych polskich miast co tworzy niepowtarzalny klimat bursy.

Przyjęcie do bursy następuje po rozmowie kwalifikacyjnej. Przyjęty student, zawiera umowę dotyczącą i regulującą zamieszkiwanie w bursie.

Kontakt ze studentami, prócz osobistych telefonów komórkowych i poczty elektronicznej jest możliwy dzięki telefonowi stacjonarnemu.
Należy wybrać następujący numer  (0 12) 633 89 70 a następnie numer pokoju studenta.